Logo

Porady aplikacyjne

Twoje zgłoszenie to pierwszy kontakt z naszą firmą. Zainteresuj nas swoją kandydaturą! Do swoich dokumentów aplikacyjnych dołącz spersonalizowany list motywacyjny, CV, świadectwa i zaświadczenia. Zwróć uwagę na kompletność dokumentów.

Kompletną dokumentacją aplikacyjną stanowią:

  • list motywacyjny/CV
  • świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom zdobytej edukacji) – dotyczy absolwentów i kandydatów z niewielkim doświadczeniem zawodowym

Niekompletne dokumenty aplikacyjne mogą spowodować opóźnienie procesu rekrutacji, ponieważ żaden z działów nie będzie mógł przeprowadzić testów. Brak kompletu dokumentów może w konsekwencji przerwać proces rekrutacyjny. Co się stanie później?

Jeśli kandydat złożył swoją aplikację, chętnie się z nią zapoznajemy. 2–3 dni po osobistej rozmowie oddzwonimy do kandydata i przekażemy informacje zwrotne. Po otrzymaniu potwierdzenie kandydata wyjaśnimy ewentualnie jeszcze otwarte pytania dotyczące umowy o pracę, np.: Witamy w Muster AG