Logo

prywatność

Firma Muster AG bardzo dziękuje za odwiedzenie swojej strony z ofertami pracy i zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy kwestie ochrony danych osobowych, dlatego użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie odwiedzając naszą stronę internetową. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetowa, dlatego przykładamy do niej szczególną wagę w naszych procesach biznesowych. Dane zebrane podczas wizyt na naszej stronie są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych Republiki Federalnej Niemiec.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasz serwer automatycznie zapisuje jego adres IP, który został mu przypisany przez dostawcę usług internetowych, stronę internetową, z której nas odwiedza, stronę internetową, z której faktycznie uzyskuje dostęp oraz datę i czas trwania wizyty. Dane osobowe, które wymagają przetwarzania w związku ze składaniem kandydatury będą przechowywane tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie wyrazi na to zgodę w ramach aplikowania na stanowisko pracy. Dane osobowe i informacje dotyczące użytkowników są gromadzone z najwyższą starannością i uczciwością oraz przechowywane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegane są przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Gromadzimy jedynie dane, które są niezbędne w trakcie składania kandydatury w Muster AG.

Zgoda wyrażana na przetwarzanie i przekazywanie danych dotyczy wyłącznie procesu rekrutacyjnego. Użytkownik oświadcza, że informacje są zgodne z prawdą, a udzielenie fałszywych informacji może doprowadzić do rozwiązania potencjalnego stosunku pracy.

Twoja kandydatura online

Wprowadzone informacje są przekazywane bezpośrednio, za pośrednictwem szyfrowanego połączenia z serwerem obsługiwanym przez zewnętrznego usługodawcę. Wszystkie dane są kodowane za pomocą protokołu TLS. Jeżeli użytkownik po dokonaniu rejestracji loguje się korzystając z nazwy użytkownika, również jest używane szyfrowanie TLS.

Bezpieczeństwo danych

Dane użytkownika są przechowywane przez dostawcę usługi hostingu zgodnie z artykułem § 11 BDSG ustawy o przetwarzania danych. Zarówno firma Muster AG, jak i dostawca usługi hostingu są zobowiązani stosować techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale ulepszane, zgodnie z rozwojem technologicznym.

Prawo do informacji

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy na życzenie użytkownika udzielić informacji, czy i jakie dane osobowe są przez nas przechowywane.